wetenschap

Elk kind baat bij kinderopvang?

In augustus 2018 start de Universiteit van Amsterdam een grootschalig onderzoek naar de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. Profiteren alle kinderen in dezelfde mate van kinderopvang? In hoeverre speelt de context van de opvang een rol? En in welke mate hangt het effect kan kinderopvang samen met het kind zelf?

Kinderdagverblijf versus gastouderopvang

Onder begeleiding van prof. dr. R.G. Fukkink voeren de onderzoekers drie studies uit. Een literatuuronderzoek en een analyse van bestaande data enerzijds; een longitudinale studie onder kinderen van 2-4 in kinderdagverblijven en gastouderopvang anderzijds. Kinderen verschillen in gevoeligheid voor omgevingsinvloeden. De vraag is of dat invloed heeft op het effect van opvang en of er verschil is tussen een kinderdagverblijf en gastouderopvang.

Aanbevelingen voor ouders en professionals

De onderzoekers willen de uitkomsten uit Nederlands en buitenlands onderzoek met elkaar verbinden, zodat er veel nieuwe kennis komt over de vroegschoolse periode. Die kennis is belangrijk voor voor praktijk en beleid. De pedagogische aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien, zijn voor zowel ouders als pedagogische professionals een aanwinst.

Samenwerking wetenschap en praktijk

Het onderzoek komt voort uit een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, TNO, gastouderbureau 4Kids, Kinderopvang Humanitas en KidsFoundation. Een subsidie van ZonMw maakt het onderzoek mede mogelijk. De looptijd is 36 maanden.

Auteur: Helen Faasse. Bron: Universiteit van Amsterdam.

lees meer uit de rubriek wetenschap

Resultaten bekend van onderzoek naar reclame en mediawijsheid
De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft de resultaten van het...
Resultaten Smakelijke Moestuin
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft de resultaten van het breed...
GoDo platform gelanceerd
Drie bso’s van Smallsteps hebben meegedaan aan de testfase van...
Resultaten smaakonderzoek op kdv bekend
Proeven kinderen eerder radijs als ze een warme maaltijd krijgen...
Zijn kinderen tevreden op bso?
Resultaten bekend van onderzoek naar tevredenheid van kinderen van 7-9...
Onderzoek de Smakelijke Moestuinen
Draagt een moestuin op het kinderdagverblijf bij aan de gezondheid...
Motivator als monitor
Universiteit Leiden meet motivatie van pedagogisch medewerkers. Gunstig voor kinderen?
Beter spelen door dialoog
Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het verbeteren...

lees ook

Samengaan Partou en KidsFoundation creëert sterkere kinderopvangorganisatie in Nederland
Nieuwe organisatie garandeert blijvende kwaliteit en continuïteit kinderopvang Voldoende schaal...
Nationale Raad van Kinderen adviseert Minister Hugo de Jonge (VWS) over kindermishandeling
Een afvaardiging van de Nationale Raad van Kinderen, met daarin...
Onex nieuwe eigenaar van KidsFoundation
Onex wordt de nieuwe aandeelhouder en strategische partner van KidsFoundation.
Nieuw label KidsFoundation
Kindercentrum De Speelbrug is het vijfde label van KidsFoundation. Hartelijk...