maatschappij

maatschappij
  • overzicht
  • branchenieuws
  • maatschappij
  • ontwikkeling
  • opleiding
  • opvoeding
  • wetenschap

Kinderen adviseren regering

In de Efteling vindt op 27 mei 2018 de eerste bijeenkomst plaats van de Nationale Raad van Kinderen. Hondervijftig kinderen van 10-14 jaar worden geselecteerd voor deze nieuwe raad, die is opgericht om de regering te adviseren over maatschappelijke kwesties. Hun creatieve denkkracht helpt de besluitvormers om tot toekomstbestendige oplossingen te komen.

Van armoede tot scholing

Hoe zorgen we dat minder mensen in armoede leven? Hoe gaan we beter om met het milieu? Wat kunnen we doen voor eenzame ouderen? En met welke maatregelen kunnen we de scholen verbeteren? De Nationale Raad van Kinderen buigt zich over dit soort thema’s. De kinderen denken mee en stellen vragen die de regering op een ander denkspoor kan zetten. Op 27 november gaan ze naar de Tweede Kamer voor het Kindervragenuurtje.

Nationale Raad van Kinderen

De Nationale Raad van Kinderen verschilt van de Raad van Kinderen, die al sinds 2010 bestaat op initiatief van Missing Chapter Foundation. De Raad van Kinderen adviseert organisaties bij belangrijke beslissingen; de Nationale Raad adviseert het kabinet. De nationale variant is in het leven geroepen door een aantal CEO’s en ambassadeurs van de Raad van Kinderen-community. Op 22 juni 2017 is het plan ontuld door Diana Matroos.

KidsFoundation en de raad

KidsFoundation juicht het initiatief van harte toe. Voor de Nationale Raad werden niet alleen kinderen (10-14) van scholen benaderd, ook bso-kinderen (10-12) van het label Smallsteps kinderopvang mogen deelnemen. Wilt u meer weten over de Nationale Raad van Kinderen? Op www.raadvankinderen.nl vindt u meer informatie en een video van de lancering.

 Auteur: Helen Faasse. Bron: Raad van Kinderen

lees meer uit de rubriek maatschappij

Gezond zijn volgens kinderen
Samen met Missing Chapter Foundation denken bso-kinderen mee over een...
Raad van Kinderen Awardshow
Drie awards voor kinderen die het best samenwerken met organisaties....

lees ook

GoDo platform gelanceerd
Drie bso’s van Smallsteps hebben meegedaan aan de testfase van...
Onex nieuwe eigenaar van KidsFoundation
Onex wordt de nieuwe aandeelhouder en strategische partner van KidsFoundation.
Resultaten smaakonderzoek op kdv bekend
Proeven kinderen eerder radijs als ze een warme maaltijd krijgen...
Zijn kinderen tevreden op bso?
Resultaten bekend van onderzoek naar tevredenheid van kinderen van 7-9...