wetenschap

Onderzoek de Smakelijke Moestuinen

Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, Jongeren op Gezond Gewicht en BuurtLAB is KidsFoundation een onderzoek gestart naar de gezondheid van kinderen: de Smakelijke Moestuinen. De belangrijkste onderzoeksvraag luidt: in hoeverre draagt een moestuin op het kinderdagverblijf bij aan de gezondheid van kinderen van 0-4 jaar?

De Smakelijke Moestuinen

De Smakelijke Moestuinen heeft als doel kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bewust te maken van het belang van een gezond voedingspatroon. Een moestuin met zestien gewassen maakt kinderen spelenderwijs bekend met groenten en fruit. Hoe groeit het? Hoe smaakt het? Door het kinderen zelf te laten ervaren, maken zij zich op een positieve manier een gezond voedingspatroon eigen. Volwassenen leren naast gezonde recepten meer over voedingswaarden en het groeiproces.

Breed opgezet moestuinprogramma

Deelnemende opvanglocaties verbinden zich voor drie jaar aan de Smakelijke Moestuinen. Zij ontvangen niet alleen educatief materiaal, moestuinzaden en gereedschappen, maar ook digitale ondersteuning en begeleiding op locatie. Het onderzoek is breed opgezet: locaties in diverse Nederlandse steden doen mee. Uit eerdere onderzoeken blijkt al dat moestuinen in het algemeen kunnen bijdragen aan een gezond voedingspatroon. Het is echter voor het eerst dat specifiek onderzoek naar moestuinen op kinderdagverblijven wordt uitgevoerd.

Bron: Smakelijke Moestuinen

lees meer uit de rubriek wetenschap

GoDo platform gelanceerd
Drie bso’s van Smallsteps hebben meegedaan aan de testfase van...
Resultaten smaakonderzoek op kdv bekend
Proeven kinderen eerder radijs als ze een warme maaltijd krijgen...
Zijn kinderen tevreden op bso?
Resultaten bekend van onderzoek naar tevredenheid van kinderen van 7-9...
Motivator als monitor
Universiteit Leiden meet motivatie van pedagogisch medewerkers. Gunstig voor kinderen?
Beter spelen door dialoog
Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het verbeteren...
Elk kind baat bij kinderopvang?
De Universiteit van Amsterdam start groot onderzoek naar de effecten...

lees ook

Onex nieuwe eigenaar van KidsFoundation
Onex wordt de nieuwe aandeelhouder en strategische partner van KidsFoundation.
Nieuw label KidsFoundation
Kindercentrum De Speelbrug is het vijfde label van KidsFoundation. Hartelijk...
Gezond zijn volgens kinderen
Samen met Missing Chapter Foundation denken bso-kinderen mee over een...
Professional van het Jaar
Verkiezing Pedagogisch Professional van het Jaar. Opgeven kan tot 1...