al het nieuws

al het nieuws
  • overzicht
  • al het nieuws
  • branchenieuws
  • maatschappij
  • ontwikkeling
  • opleiding
  • opvoeding
  • persbericht
  • wetenschap

Onderzoek: hoe stimuleer je het eten van meer groente en fruit op kinderdagverblijven?

Het kinderdagverblijf is de plek bij uitstek om het eten van meer groente en fruit te bevorderen. Kinderen eten er een belangrijk deel van hun dagelijkse voeding en het is een plek waar kinderen spelenderwijs leren en elkaar stimuleren. Wageningen Food & Biobased Research en het Louis Bolk Instituut deden hier samen met een aantal partners, waaronder KidsFoundation, onderzoek naar. Zij testten verschillende methoden om jonge kinderen te stimuleren meer groente en fruit te eten. Hoe? Dat lees je in dit artikel.

Hoe gaat het op het kinderdagverblijf?

Voor het onderzoek namen pedagogisch medewerkers en locatiemanagers deel aan een interview. Hierin vertelden zij dat de kinderen op vaste momenten groente en fruit eten. Kinderen herkennen deze momenten en het is een gezellig samenzijn aan tafel. Ook geldt: zien eten, doet eten. Op sommige locaties wordt er vooraf een liedje gezongen, een verhaal verteld of gepraat over groente en fruit. Ook mogen de kinderen soms helpen met het bereiden, zoals bij het snijden of wassen. Vaak bieden de pedagogisch medewerkers meerdere soorten groente en fruit aan (ook minder bekende soorten) en blijven ze het op een positieve manier aanbieden.

Welke methode vind jij het fijnst?

De pedagogisch medewerkers en locatiemanagers testten ook zelf verschillende methodes en vulden voor de beoordeling een online vragenlijst in. Hiervoor onderhouden zij een moestuin, boden zij de meer aparte soorten groente en fruit aan en kookten zij samen met de kinderen. Dit beoordeelden zij op aspecten als aantrekkelijkheid, verwachte effectiviteit en of ze er meer mee zouden willen doen.

Actief met groente en fruit

‘Het goede voorbeeld geven als pm’er’ en ‘actief met groente en fruit bezig zijn door koken en moestuinieren’ scoren het hoogst op aantrekkelijkheid en als methode waar zij meer mee willen doen. Ook worden deze methodes, samen met ‘meerdere dagen een onbekende groente- of fruitsoort aanbieden’ het meest regelmatig toegepast. Een respondent: “Door de kinderen actief te laten helpen met het klaarmaken van fruit of groente, maak je ze bewuster van wat ze eten en verhoog je zeker het eetplezier.”

Het goede voorbeeld geven

Methodes die volgens de pm’ers en locatiemanagers het beste helpen om kinderen meer groente en fruit te laten eten, zijn ‘als pm’er het goede voorbeeld geven’ en ‘kant-en-klare producten aanbieden’. De methode ‘het goede voorbeeld geven als pm’er’ werd op alle aspecten als beste beoordeeld. Niet enthousiast waren de respondenten over de middelen ‘belonen’ en ‘het gebruik van digitale middelen’. “Belonen geeft scheve gezichten, of een kind gaat iets tegen zijn zin in eten omdat het bijvoorbeeld ook graag een sticker wil. Kinderen moeten ervarend leren eten en niet omdat ze er dan iets voor terugkrijgen als beloning.”

Conclusie

Over het algemeen zijn kinderdagverblijven tevreden over hun manier van het aanbieden van groente en fruit en vinden zij dat de kinderen goed eten. Meerdere methodes zijn passend om kinderen te stimuleren meer groente en fruit te eten. Omdat kinderdagverblijven onderling van elkaar verschillen, is het belangrijk om meerdere methoden aan te bieden. Zo kan elke locatie de methode kiezen die bij hen past en aansluit bij de situatie en het beleid.

Waarschijnlijk hebben degenen die de vragenlijst ingevuld hebben meer affiniteit met het thema; het bevorderen van het eten van groente en fruit. Dit kan betekenen dat hun collega’s hier anders in staan of minder met dit thema bezig zijn. Het is dus een mooie uitdaging om iedereen hierin mee te krijgen. In de volgende stap van dit project wordt een aantal methoden uitgewerkt en geïmplementeerd op verschillende locaties van Smallsteps en Partou, waarbij de impact en haalbaarheid ervan wordt onderzocht. Natuurlijk houden we je op KidsFoundation.nl op de hoogte.

lees meer uit de rubriek al het nieuws

Wat doet de ondernemingsraad binnen Partou?
De meeste organisaties met meer dan 50 medewerkers in dienst...
Kinderdagverblijf Otje verder bij Partou
Weesp, november 2021 Per 1 november 2021 heeft kinderdagverblijf Otje...
‘Ik ben trots dat we met de OR als eenheid optrekken’
“We zijn heel snel één geworden. Daar ben ik trots...
Onderzoek: optimaal beweegpatroon voor kinderen
Hoeveel bewegen kinderen op een dag? Hoeveel uur brengen zij...

lees ook

Kinderdagverblijf Zoete Lieve Gerritje verder bij Partou
Rosmalen, februari 2022 Per 1 april 2022 hoort kinderdagverblijf Lieve...
Door onderzoek kinderopvang verbeteren
Hoe laat je peuters meer bewegen? Zorgt een moestuin ervoor...
Corona richtlijnen
Zondag 15 maart heeft de ministers Slob en Bruins een...
Smalltalk, de rol van taal in de kinderopvang
De taal van kinderen ontwikkelt zich in de eerste jaren...