wetenschap

Zijn kinderen tevreden op bso?

Uit het afstudeeronderzoek van Elze Hulshof en Nienke Matser blijkt dat kinderen van 7-9 jaar tevreden zijn met hun buitenschoolse opvang. De twee masterstudenten Pedagogische Wetenschappen onderzochten onder meer het activiteitenaanbod, de sfeer en de stijl van de begeleiding. 86% van de kinderen zegt positieve gevoelens te hebben over de opvang.

Opzet van het onderzoek

Voor hun onderzoek hebben Elze en Nienke enquêtes afgenomen met 78 locatiemanagers en 113 kinderen gesproken op 14 bso-locaties van Smallsteps kinderopvang. Ook hebben ze het pedagogisch beleid langs de lat van de literatuur gelegd en de pedagogisch medewerkers gevraagd naar hun rol, de basisdoelen en aandachtspunten bij het organiseren van activiteiten. Er blijkt in grote lijnen overeenstemming tussen literatuur, beleid en praktijk.

Resulaten kinderen 7-9 jaar

Het meest tevreden zijn de kinderen over het aanbod van de activiteiten (96%). Vooral diversiteit vinden zij belangrijk, zoals een combinatie van buitenspelen, creatief spel en elektronica. 75% is positief over de manier waarop de begeleiders met hen omgaan en 75% vindt dat er voldoende ruimte is voor eigen initatief. Anders dan verwacht is er geen verschil in leeftijd: 7-, 8- en 9-jarigen zijn even tevreden. Ook zijn de resultaten van jongens en meisjes nagenoeg gelijk.

Aanbevelingen voor de praktijk

Uit het onderzoek komt een aantal aanbevelingen voor de praktijk naar voren. Niet alle bso’s werken met de leeftijdverdeling 4-6, 7-9 en 10-12 en ook wensen pedagogisch medewerkers meer speciefieke informatie over de ontwikkelingsgebieden van deze leeftijdscategorieën. Elze en Nienke bevelen aan om de ontwikkelingsgroepen expliciet op te nemen in het beleid en informatiefilmpjes beschikbaar te stellen. Ook kinderparticipatie mag nog meer aandacht krijgen, bijvoorbeeld door heldere en concrete voorbeelden te benoemen.

Meer resultaten inzien?

Elze en Nienke zijn met een dikke 8 afgestudeerd en delen de onderzoeksresultaten graag. Wilt u het complete onderzoek inzien, inclusief alle aanbevelingen voor de praktijk én vervolgonderzoek? Neem dan contact op met Helen Faasse van KidsFoundation via helen.faasse@kidsfoundation.nl of 06 – 11 17 47 28.

Bron: KidsFoundation

lees meer uit de rubriek wetenschap

Resultaten Smakelijke Moestuin
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft de resultaten van het breed...
GoDo platform gelanceerd
Drie bso’s van Smallsteps hebben meegedaan aan de testfase van...
Resultaten smaakonderzoek op kdv bekend
Proeven kinderen eerder radijs als ze een warme maaltijd krijgen...
Onderzoek de Smakelijke Moestuinen
Draagt een moestuin op het kinderdagverblijf bij aan de gezondheid...
Motivator als monitor
Universiteit Leiden meet motivatie van pedagogisch medewerkers. Gunstig voor kinderen?
Beter spelen door dialoog
Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het verbeteren...
Elk kind baat bij kinderopvang?
De Universiteit van Amsterdam start groot onderzoek naar de effecten...

lees ook

Nationale Raad van Kinderen adviseert Minister Hugo de Jonge (VWS) over kindermishandeling
Een afvaardiging van de Nationale Raad van Kinderen, met daarin...
Onex nieuwe eigenaar van KidsFoundation
Onex wordt de nieuwe aandeelhouder en strategische partner van KidsFoundation.
Nieuw label KidsFoundation
Kindercentrum De Speelbrug is het vijfde label van KidsFoundation. Hartelijk...
Professional van het Jaar
Verkiezing Pedagogisch Professional van het Jaar. Opgeven kan tot 1...