wetenschap

Zijn kinderen tevreden op bso?

Uit het afstudeeronderzoek van Elze Hulshof en Nienke Matser blijkt dat kinderen van 7-9 jaar tevreden zijn met hun buitenschoolse opvang. De twee masterstudenten Pedagogische Wetenschappen onderzochten onder meer het activiteitenaanbod, de sfeer en de stijl van de begeleiding. 86% van de kinderen zegt positieve gevoelens te hebben over de opvang.

Opzet van het onderzoek

Voor hun onderzoek hebben Elze en Nienke enquêtes afgenomen met 78 locatiemanagers en 113 kinderen gesproken op 14 bso-locaties van Smallsteps kinderopvang. Ook hebben ze het pedagogisch beleid langs de lat van de literatuur gelegd en de pedagogisch medewerkers gevraagd naar hun rol, de basisdoelen en aandachtspunten bij het organiseren van activiteiten. Er blijkt in grote lijnen overeenstemming tussen literatuur, beleid en praktijk.

Resulaten kinderen 7-9 jaar

Het meest tevreden zijn de kinderen over het aanbod van de activiteiten (96%). Vooral diversiteit vinden zij belangrijk, zoals een combinatie van buitenspelen, creatief spel en elektronica. 75% is positief over de manier waarop de begeleiders met hen omgaan en 75% vindt dat er voldoende ruimte is voor eigen initatief. Anders dan verwacht is er geen verschil in leeftijd: 7-, 8- en 9-jarigen zijn even tevreden. Ook zijn de resultaten van jongens en meisjes nagenoeg gelijk.

Aanbevelingen voor de praktijk

Uit het onderzoek komt een aantal aanbevelingen voor de praktijk naar voren. Niet alle bso’s werken met de leeftijdverdeling 4-6, 7-9 en 10-12 en ook wensen pedagogisch medewerkers meer speciefieke informatie over de ontwikkelingsgebieden van deze leeftijdscategorieën. Elze en Nienke bevelen aan om de ontwikkelingsgroepen expliciet op te nemen in het beleid en informatiefilmpjes beschikbaar te stellen. Ook kinderparticipatie mag nog meer aandacht krijgen, bijvoorbeeld door heldere en concrete voorbeelden te benoemen.

Meer resultaten inzien?

Elze en Nienke zijn met een dikke 8 afgestudeerd en delen de onderzoeksresultaten graag. Wilt u het complete onderzoek inzien, inclusief alle aanbevelingen voor de praktijk én vervolgonderzoek? Neem dan contact op met Helen Faasse van KidsFoundation via helen.faasse@kidsfoundation.nl of 06 – 11 17 47 28.

Bron: KidsFoundation

 

lees meer uit de rubriek wetenschap

Onderzoek: optimaal beweegpatroon voor kinderen
Hoeveel bewegen kinderen op een dag? Hoeveel uur brengen zij...
Onderzoek: hoe ontwikkelt een kind zich?
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in...
Onderzoek: houd je hoofd koel!
De buitentemperatuur kan soms flink verschillen per dag. En extreme...
Door onderzoek kinderopvang verbeteren
Hoe laat je peuters meer bewegen? Zorgt een moestuin ervoor...
Onderzoek: de relaties in de leefwerelden van een kind
Hebben kinderen verschillende relaties met verschillende opvoeders? En hebben kinderen,...
Onderzoek: hoe laat je peuters meer bewegen?
Rennen door de speeltuin, dansen op favoriete nummers of met...
Je kind groente laten eten: zo pakken ze het aan op het kinderdagverblijf
Kinderen en groente, het is vaak een lastige combinatie. Niet...
Wordt buiten spelen op het kinderdagverblijf gestimuleerd?
Zon, regen, harde wind of sneeuw? Wat voor weer het...

lees ook

Wat doet de ondernemingsraad binnen Partou?
De meeste organisaties met meer dan 50 medewerkers in dienst...
Kinderdagverblijf Zoete Lieve Gerritje verder bij Partou
Rosmalen, februari 2022 Per 1 april 2022 hoort kinderdagverblijf Lieve...
Kinderdagverblijf Otje verder bij Partou
Weesp, november 2021 Per 1 november 2021 heeft kinderdagverblijf Otje...
‘Ik ben trots dat we met de OR als eenheid optrekken’
“We zijn heel snel één geworden. Daar ben ik trots...