zekerheid

Spelen, leren en ontwikkelen

Voor de ontwikkeling van kinderen is kinderopvang van wezenlijk belang. Buiten spelen, zelf ontdekken en spelend leren in een omgeving die voelt als thuis. Dat is van grote waarde voor de motorische, cognitieve, lichamelijke én sociaal-emotionele ontwikkeling. KidsFoundation biedt u de zekerheid dat kinderen zich gezond en veilig ontwikkelen.

Zes zekerheden

 • Kwalitatieve kinderopvang
 • Kinderen centraal
 • Kennisbank voor ouders
 • Academische denktank
 • Deskundig pedagogisch team
 • Ontwikkelen vanuit ontdekken

Voor kinderen, ouders én kinderopvang- en onderwijs organisaties”

Bij KidsFoundation werken de kinderopvanglocaties samen met universiteiten, onderwijs en scholen (bijvoorbeeld binnen IKC’s en KindCentra), andere professionals en ouders om de kinderopvang in Nederland naar een hoger plan te tillen. Wat vinden ouders belangrijk? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Hoe vertalen we dat naar een helder pedagogisch beleid dat de ontwikkeling van kinderen stimuleert? Door zich dat continu af te vragen en te blijven onderzoeken, wil KidsFoundation de best gewaardeerde kinderopvang van Nederland bieden, die ook betaalbaar blijft. Zodat kinderen op een gezonde en veilige manier steeds weer nieuwe stapjes kunnen zetten, groeien en hun talenten ontdekken. Onze missie is uw zekerheid.

zelfstandigheid

Talent bundelen en toch zelfstandig

Talent benutten is een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarom bundelen we het talent en de kracht van de kinderopvangorganisaties die zich bij KidsFoundation aansluiten, zodat we van elkaar kunnen leren en ons doel, om de beste kinderopvang van Nederland te zijn, samen kunnen bereiken. Daarbij verliezen we de eigenheid van iedere locatie natuurlijk niet uit het oog. Al onze kinderdagverblijven, peuteropvanglocaties en bso’s werken daarom zelfstandig, met aandacht voor de wensen en behoeften binnen hun lokale gemeenschap.

Geïntegreerde labels 2021/2022

 • Smallsteps
 • Partou
 • Partou
 • De Kleine Wereld
 • De 7 Dwergen
 • KOV Hebbes
 • Zoete Lieve Gerritje
 • Otje
 • De Klompjes Eigenwijs

Lokale kinderopvangorganisaties met eigen talent

Vanuit een gezamenlijk pedagogisch kader legt elke locatie eigen accenten. Zo zet KITS het talent van kinderen centraal en is Zus en Zo de expert in het bedenken en organiseren van uiteenlopende, uitdagende activiteiten. Partou, ontstaan uit Smallsteps kinderopvang en Partou Kinderopvang, is met zo’n 900 locaties en honderden bevlogen vakmensen de grote zus van wie iedereen op aan kan. Kinderen, ouders én collega’s.

hoogste-kwaliteit

Kwaliteit kinderopvang op #1

Kinderopvang volgens de hoogste kwaliteitseisen: daar staat KidsFoundation voor. Kinderen klimmen, de boom in, de glijbaan op, het avontuur tegemoet. Het is hun recht om zich goed en veilig door het leven te bewegen. Ook in uw kinderdagverblijf, de peuteropvang of tijdens de buitenschoolse opvang.

Kinderopvang als motor voor de ontwikkeling

Kinderopvangorganisaties die zich aansluiten bij KidsFoundation voldoen aan de hoogste voorwaarden voor veiligheid en deskundigheid. Wij selecteren onder meer op: een inspirerend pedagogisch klimaat, een team van vakmensen en een actueel beleid dat aansluit bij wetgeving en wetenschap. Spelend leren is daarbij de norm. Wij zien spelen als de belangrijkste motor voor de ontwikkeling van kinderen: het verdiept én verrijkt. En dat merkt u meteen in de praktijk van onze kinderopvang.

Meten en verbeteren vanuit academische kennis

Met vele kinderdagverblijven, peuteropvang-locaties en bso's in Nederland, maakt KidsFoundation werk van kwaliteit. Wat maakt kinderopvang waardevol? Hoe spelen wij nog beter in op de ontwikkeling van kinderen? Hoe betrekken wij ouders zo goed mogelijk bij de besluitvorming? Ons Academisch Platform buigt zich dagelijks over dit soort onderzoeksvragen. Zo meten en verbeteren wij onze kennis van kinderopvang continu. En vandaaruit investeren wij in de toekomst van kinderen.

kennis-delen

Meer kennis, betere kinderopvang

Kinderopvang vernieuwen vanuit een samenwerking tussen universiteiten, ouders en kinderopvangorganisaties. Bij KidsFoundation zien we dat als onze hoofdtaak. Kennis delen is daarbij de sleutel tot succes. Zo bereiken we samen wat u wenst voor alle kinderen in Nederland: kinderopvang van nu, gericht op actuele pedagogische kennis.

Kennis delen vanuit onderzoek én praktijk

Onze kennis van opvoeding, ontwikkeling en kinderopvang verbetert voortdurend. Wat hebben kinderen nodig om een gezonde dosis zelfvertrouwen te ontwikkelen? Om uit te groeien tot volwassenen die samenwerken vanuit hun talent? Huidige onderzoeken tonen aan dat spelend leren en zelf ontdekken cruciaal zijn, evenals gezonde voeding en buitenactiviteiten. KidsFoundation organiseert regelmatig expertmeetings voor praktijk én wetenschap. Zo blijven kinderopvangorganisaties en onderzoekers van elkaar leren.

Kinderopvang van nu gebaat bij kennisnetwerk

Het kennisnetwerk van KidsFoundation blijft zich uitbreiden. Wij werken intensief samen met universiteiten en begeleiden steeds meer masterstudenten. In ons Academisch Platform buigen gedragswetenschappers zich over actuele onderzoeksvragen op het gebied van kinderopvang. De resultaten gebruiken we om ons pedagogisch beleid aan te scherpen. Daar profiteren al onze kinderdagverbijven, peuteropvang-locaties en bso's van. U kunt rekenen op hoogwaardige kinderopvang van nu.