wetenschap

Motivator als monitor

Vanaf september 2018 gaat Universiteit Leiden de motivatie van pedagogisch medewerkers meten. Niet de motivatie voor het werk dat zij met kinderen verrichten, maar de motivatie om zélf te professionaliseren. Met andere woorden: zijn pedagogisch medewerkers gemotiveerd om te leren? En hoe beïnvloedt dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie?

Talent, eigenwaarde en werkplezier

De motivatie voor professionalisering heeft te maken met de beroepshouding op de werkvloer. Talent, eigenwaarde en werkplezier zijn de drie pijlers. In hoeverre zetten pedagogisch medewerkers hun talent in? Zijn ze bereid om te werken aan hun eigenwaarde en hun werkplezier te verhogen? Onder begeleiding van dr. Menno A. Mennes voeren de onderzoekers metingen uit op drie locaties voor voor- en vroegschoolse educatie in Leiden.

Heeft motivatie effect op ontwikkeling?

Universiteit Leiden onderzoekt ook of er een link is tussen verhoogde motivatie en de ontwikkeling van kinderen. De onderzoekers zullen aan de hand van de voor- en nameting in de groepen kijken of er verschil is in kwaliteit op de groepen en in de interacties tussen de PM’er en de kinderen. De looptijd van het onderzoek is 36 maanden.

Samenwerking en subsidie

Het onderzoek komt voort uit een samenwerking tussen Universiteit Leiden, Gemeente Leiden, Stichting Peuterspeelzalen Leiden, Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling en KidsFoundation. Een subsidie van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, maakt het onderzoek mede mogelijk.

Auteur: Helen Faasse. Bron: Universiteit Leiden.

lees meer uit de rubriek wetenschap

Resultaten Smakelijke Moestuin
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft de resultaten van het breed...
GoDo platform gelanceerd
Drie bso’s van Smallsteps hebben meegedaan aan de testfase van...
Resultaten smaakonderzoek op kdv bekend
Proeven kinderen eerder radijs als ze een warme maaltijd krijgen...
Zijn kinderen tevreden op bso?
Resultaten bekend van onderzoek naar tevredenheid van kinderen van 7-9...
Onderzoek de Smakelijke Moestuinen
Draagt een moestuin op het kinderdagverblijf bij aan de gezondheid...
Beter spelen door dialoog
Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar het verbeteren...
Elk kind baat bij kinderopvang?
De Universiteit van Amsterdam start groot onderzoek naar de effecten...

lees ook

Nationale Raad van Kinderen adviseert Minister Hugo de Jonge (VWS) over kindermishandeling
Een afvaardiging van de Nationale Raad van Kinderen, met daarin...
Onex nieuwe eigenaar van KidsFoundation
Onex wordt de nieuwe aandeelhouder en strategische partner van KidsFoundation.
Nieuw label KidsFoundation
Kindercentrum De Speelbrug is het vijfde label van KidsFoundation. Hartelijk...
Professional van het Jaar
Verkiezing Pedagogisch Professional van het Jaar. Opgeven kan tot 1...