wetenschap

Motivator als monitor

Vanaf september 2018 gaat Innovatiecentrum Leiden de motivatie van pedagogisch medewerkers meten. Niet de motivatie voor het werk dat zij met kinderen verrichten, maar de motivatie om zélf te professionaliseren. Met andere woorden: zijn pedagogisch medewerkers gemotiveerd om te leren? En hoe beïnvloedt dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie?

Talent, eigenwaarde en werkplezier

De motivatie voor professionalisering heeft te maken met de beroepshouding op de werkvloer. Talent, eigenwaarde en werkplezier zijn de drie pijlers. In hoeverre zetten pedagogisch medewerkers hun talent in? Zijn ze bereid om te werken aan hun eigenwaarde en hun werkplezier te verhogen? Onder begeleiding van dr. Menno A. Mennes voeren de onderzoekers metingen uit op drie locaties voor voor- en vroegschoolse educatie in Leiden.

Heeft motivatie effect op ontwikkeling?

Innovatiecentrum Leiden onderzoekt ook of er een link is tussen verhoogde motivatie en de ontwikkeling van kinderen. De onderzoekers zullen aan de hand van de voor- en nameting in de groepen kijken of er verschil is in kwaliteit op de groepen en in de interacties tussen de PM’er en de kinderen. De looptijd van het onderzoek is 36 maanden.

Samenwerking en subsidie motivator als monitor

Het onderzoek komt voort uit een samenwerking tussen Innovatiecentrum Leiden, Gemeente Leiden, Stichting Peuterspeelzalen Leiden, Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling en KidsFoundation. Een subsidie van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, maakt het onderzoek mede mogelijk.

Auteur: Helen Faasse. Bron: Universiteit Leiden.

 

lees meer uit de rubriek wetenschap

Smalltalk, de rol van taal in de kinderopvang
De taal van kinderen ontwikkelt zich in de eerste jaren...
Effecten 15 uur voorschoolse educatie voor alle peuters in Amsterdam
Sinds begin 2018 kunnen alle kinderen in Amsterdam die tussen...
Thuis in de opvang, een fijne start voor baby’s
Benieuwd naar hoe de overgang van thuis naar de kinderopvang...
Onderzoek OK Gezond!
Samenwerken aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl Een gezonde...
Resultaten bekend van onderzoek naar reclame en mediawijsheid
De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft de resultaten van het...
Resultaten Smakelijke Moestuin
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft de resultaten van het breed...
GoDo platform gelanceerd
Drie bso’s van Smallsteps hebben meegedaan aan de testfase van...
Resultaten smaakonderzoek op kdv bekend
Proeven kinderen eerder radijs als ze een warme maaltijd krijgen...

lees ook

KidsFoundation geeft China een kijkje in de keuken
Twaalf leden van de Chinese branche-organisatie voor kinderopvang werken aan...
ACM akkoord met fusie KidsFoundation en Partou kinderopvang
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft toestemming voor de...
KidsFoundation op het In de wolken Festival
Het In de wolken Festival is de plek voor ouders...
Kindercentrum Nijntje Pluis groeit verder bij KidsFoundation
Dinkelland, 30 oktober 2019 Maandag 28 oktober werd bekend dat...