Wij investeren in kinderen ♥
.Visie

Stabiele Partner

KidsFoundation is een professionele partner voor haar aangesloten lokale kinderopvangorganisaties. Zo kunnen bijvoorbeeld alle lokale kinderopvanglocaties een beroep doen op elkaars kennis en ervaring om zo de meest optimale kwaliteit in kinderopvang te realiseren.

Hoogste eisen kinderopvang

De lokale KidsFoundation kinderopvangorganisaties moeten voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en deskundigheid. KidsFoundation is het eerste bedrijf dat een kwaliteitslabel voor deze strenge normen hanteert voor haar eigen kinderopvangorganisaties in Nederland.

Lifelong learning en kennisdeling

KidsFoundation kinderopvangorganisaties leren van elkaar door het delen van kennis, netwerk en ervaring in landelijke en lokale expertmeetings. Onderzoek en praktijk komen samen in het hoogwaardig pedagogisch expertise- en wetenschapsteam van KidsFoundation.

Zekerheid voor ouders

KidsFoundation biedt ouders continuïteit en zekerheid voor de best gewaardeerde kinderopvang. Zo doet KidsFoundation onderzoek naar wat ouders belangrijk vinden, welke rol kinderopvang in hun leven kan hebben en op welke wijze kinderopvangorganisaties binnen een snel veranderende samenleving aan ouders een meerwaarde kunnen blijven bieden. KidsFoundation is hiermee een cruciale partner voor alle ouders in Nederland.

Zelfstandigheid en lokaal

Binnen de vastgestelde kaders krijgen lokale KidsFoundation opvangorganisaties een grote mate van zelfstandigheid. Een belangrijke organisatie van KidsFoundation betreft Smallsteps. Smallsteps heeft in Nederland ruim 220 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties. Naast Smallsteps zijn we ook trots op Zus en Zo. Deze prachtige organisatie is gevestigd in regio Rotterdam en heeft 26 locaties. Zus en Zo is expert op het gebied van bso activiteiten.

smallsteps-kinderopvangus-en-zo-kinderopvang
We merken dat kleinere kwalitatieve kinderopvangorganisaties zich bij ons willen aansluiten. Daar zijn we blij mee. Diversiteit zien wij als een groot goed. En ook als grotere partij kun je veel leren van hun kennis en ervaring. Wij kunnen vervolgens helpen bij het implementeren van de nieuwe wet IKK. Wij gaan graag open en transparant in gesprek over wat ons bindt en hoe we juist samen kunnen optrekken.
Jeanine Lemmens, CEO

Voor meer informatie:

info@kidsfoundation.nl