al het nieuws

al het nieuws
 • overzicht
 • al het nieuws
 • branchenieuws
 • maatschappij
 • ontwikkeling
 • opleiding
 • opvoeding
 • persbericht
 • wetenschap

leestijd: 3 minuten

Wat doet de ondernemingsraad binnen Partou?

De meeste organisaties met meer dan 50 medewerkers in dienst hebben een ondernemingsraad. Deze is er voor medezeggenschap en behartigt de belangen van de werknemers en organisatie. Ook bij Partou is er een OR, waarvoor binnenkort tussentijdse verkiezingen worden georganiseerd. Maar wat doen deze collega’s dan eigenlijk?

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt de werknemers en zorgt ervoor dat er naar ze geluisterd wordt, dat hun mening ertoe doet én hij heeft invloed op de beslissingen die binnen onze organisatie genomen worden. De OR denkt mee en adviseert over alles wat met personeel te maken heeft.

Binnen Partou bestaat de tijdelijke ondernemingsraad momenteel uit ongeveer 30 medewerkers uit het hele bedrijf: collega’s die op de locaties werken, maar ook medewerkers van het servicekantoor. Voor de aanvulling op de tijdelijke ondernemingsraad willen we natuurlijk weer een mooie mix van collega’s bij elkaar vinden, zodat de hele organisatie vertegenwoordigd wordt.

De OR heeft als doel om er samen voor te zorgen dat alle werknemers zo gezond, veilig en prettig mogelijk kunnen werken. De OR-leden werken vanuit dezelfde waarden als de organisatie: betrokken, zorgzaam, deskundig, eigenwijs en ontwikkelgericht.

Verschillende commissies & dagelijks bestuur

De OR werkt vanuit vijf commissies, die allemaal hun eigen expertise hebben. Als je lid wordt van de OR, kun je (in overleg) zelf aangeven waar jouw interesses en/of kennis liggen. De commissies zijn:

 • – HR Arbeidsvoorwaarden
 • – HR Arbeidsomstandigheden
 • – Huis van Medezeggenschap
 • – Kwaliteit, Implementatie & Achterban
 • – Strategie, Beleid & Financiën

Elke commissie heeft een vertegenwoordiger. Die vormen samen met de voorzitter van de ondernemingsraad het dagelijks bestuur (DB). Het dagelijks bestuur behandelt overkoepelende zaken. De voorzitter leidt de OR. Daarnaast is er ondersteuning door de ambtelijk secretaris. Naast de commissies nemen leden van de OR ook deel aan project- en werkgroepen binnen Partou.

Instemmings- en adviesaanvragen

De ondernemingsraad overlegt regelmatig met de bestuurders van KidsFoundation/Partou. Daarmee wordt de Raad van Bestuur bedoeld, bestaande uit algemeen directeur Jeanine Lemmens, financieel directeur Marcello Iacono en operationeel directeur Robert Visser. Ook is er overleg met HR-directeur Martijn van den Breul.

Daarnaast raadplegen de bestuurders de OR bij belangrijke voorgenomen besluiten. Door middel van instemmings- en adviesaanvragen heeft de OR formele medezeggenschap in de bedrijfsvoering. De OR kan zelf ook voorstellen indienen door gebruik te maken van zijn initiatiefrecht.

Samen overleggen

Natuurlijk is het belangrijk dat de OR-leden elkaar regelmatig treffen om te bespreken wat er speelt in de organisatie. Eens per maand komt de OR bij elkaar in een online vergadering. Het dagelijks bestuur overlegt twee tot drie keer per maand. De overlegvergadering met de bestuurders vindt één keer per maand plaats. Met de aandeelhouders, Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) praat de OR twee keer per jaar (in het Engels!).

Contact met de achterban

De ondernemingsraad van Partou staat actief in de organisatie door de netwerken van alle OR-leden. Het contact met de medewerkers, de achterban, is heel belangrijk. Zij weten immers wat er speelt in de organisatie en waar je op de werkvloer misschien tegenaan loopt.

De OR informeert haar achterban door middel van nieuwsbrieven, op bijeenkomsten en op Partouplein. Als je vragen of ideeën hebt, kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de OR door te mailen naar TOR@kidsfoundation.nl.

Nieuwe verkiezingen

Door het samengaan van Smallsteps en Partou werden beide ondernemingsraden ook samengevoegd tot een tijdelijke OR (TOR). Vanwege het afscheid van een aantal collega’s is het tijd voor tussentijdse verkiezingen! Heb jij interesse en wil jij je verkiesbaar stellen? Stuur dan een mailtje naar TOR@kidsfoundation.nl.

lees meer uit de rubriek al het nieuws

Kinderdagverblijf Otje verder bij Partou
Weesp, november 2021 Per 1 november 2021 heeft kinderdagverblijf Otje...
‘Ik ben trots dat we met de OR als eenheid optrekken’
“We zijn heel snel één geworden. Daar ben ik trots...
Onderzoek: optimaal beweegpatroon voor kinderen
Hoeveel bewegen kinderen op een dag? Hoeveel uur brengen zij...
Onderzoek: hoe stimuleer je het eten van meer groente en fruit op kinderdagverblijven?
Het kinderdagverblijf is de plek bij uitstek om het eten...

lees ook

Kinderdagverblijf Zoete Lieve Gerritje verder bij Partou
Rosmalen, februari 2022 Per 1 april 2022 hoort kinderdagverblijf Lieve...
Door onderzoek kinderopvang verbeteren
Hoe laat je peuters meer bewegen? Zorgt een moestuin ervoor...
Corona richtlijnen
Zondag 15 maart heeft de ministers Slob en Bruins een...
Smalltalk, de rol van taal in de kinderopvang
De taal van kinderen ontwikkelt zich in de eerste jaren...