al het nieuws

al het nieuws
 • overzicht
 • al het nieuws
 • branchenieuws
 • maatschappij
 • ontwikkeling
 • opleiding
 • opvoeding
 • persbericht
 • wetenschap

leestijd: 6 min

Samengaan Partou en KidsFoundation creëert sterkere kinderopvangorganisatie in Nederland

 • Nieuwe organisatie garandeert blijvende kwaliteit en continuïteit kinderopvang
 • Voldoende schaal om adequaat in te kunnen spelen op snel veranderende marktomstandigheden en regulering in de kinderopvangsector
 • Combinatie voegt het beste van beide kinderopvangorganisaties samen

Partou en KidsFoundation zijn van plan om de bedrijven samen te voegen. Door de krachten te bundelen ontstaat een sterkere nationale kinderopvangorganisatie die opereert vanuit een solide basis, financieel gezond is en daarmee betere kwaliteit en continuïteit voor ouders, kinderen en medewerkers biedt.

De nieuwe partij verzorgt dagelijks de opvang voor 60.000 kinderen. Er werken 8.000 betrokken medewerkers in de ruim 650 locaties, verdeeld over heel Nederland. Daarmee krijgt de organisatie een aandeel van ongeveer 8% in de markt voor kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De combinatie Partou en KidsFoundation (moederbedrijf van onder andere Smallsteps, Zus&Zo, SKS en Belle Fleur) heeft hiermee een uitstekende basis om te blijven investeren in pedagogische kwaliteit, opleidingen voor medewerkers en locaties. En kan daarnaast adequaat inspelen op wijzigingen in wet- en regelgeving en veranderende economische omstandigheden. Op de locaties blijft het dagelijkse contact met ouders en kinderen persoonlijk en vertrouwd, zoals ouders dat gewend zijn.

Jeanine Lemmens, CEO van KidsFoundation: “Samen kunnen we ouders in heel Nederland de best gewaardeerde kinderopvang bieden. Beide kinderopvangorganisaties hebben de afgelopen jaren structureel geïnvesteerd in en hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit. De combinatie van Partou en KidsFoundation voegt het beste van beide kinderopvangorganisaties samen”.

Katinka Reuling, CEO van Partou: “Wij zijn trots op wat wij de afgelopen jaren bereikt hebben in de kinderopvangsector. Het is belangrijk dat de sector zich blijft ontwikkelen om de toegankelijkheid van kwalitatieve kinderopvang te vergroten voor alle ouders. Door onze krachten te bundelen dragen we daaraan bij. Ook worden we als werkgever aantrekkelijker door meer doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

”Door de krachten te bundelen kunnen KidsFoundation en Partou samen verder werken aan de ontwikkeling van het jonge kind en het vak van pedagogisch medewerker. De combinatie profiteert ook van de samenwerkingen met toonaangevende universiteiten en opleidingsinstituten die beide partijen hebben.

KidsFoundation eigenaar Onex wordt samen met de Nederlandse participatiemaatschappij Waterland eigenaar van de nieuwe combinatie en neemt de aandelen Partou over van de Nederlandse investeringsmaatschappij Navitas Capital. Het vestigingsnetwerk blijft in stand. Ouders en kinderen behouden de vertrouwde gezichten van de pedagogisch medewerkers. Het is de verwachting dat het aantal pedagogisch medewerkers op de locaties verder zal toenemen, vanwege de groeiende vraag naar kinderopvang.

De ondernemingsraden van beide organisaties zijn op de hoogte gebracht en om advies gevraagd. De voorgenomen samenvoeging is onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuring van de betreffende toezichthouders.. Na afronding van de voorgenomen samenvoeging zal een gezamenlijke commissie een plan opstellen om de integratie, strategie, servicekantoor-activiteiten, aansturingsmodel en de merken, verder vorm te geven.

Infographic

 

 

 

lees meer uit de rubriek al het nieuws

“Kinderen vinden dat we vaker hun mening moeten vragen”
“Veel mensen blijken huiverig om kinderen naar hun mening te...
KidsFoundation neemt locaties kinderopvang Just Kiddies over
Bleiswijk, 28 augustus 2019 Just Kiddies, met 9 kinderdagverblijven en...
Koningskinderen groeit verder onder de vleugels van KidsFoundation
Koningskinderen, met 7 grote kinderopvanglocaties in de regio ’t Gooi...

lees ook

Onderzoek OK Gezond!
Samenwerken aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl Een gezonde...
Studenten Sportkunde duiken in Smallsteps-activiteiten
Voor Rick en Jason, studenten hbo Sportkunde bij InHolland in...
Resultaten bekend van onderzoek naar reclame en mediawijsheid
De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft de resultaten van het...
Nationale Raad van Kinderen adviseert minister over kindermishandeling
Een afvaardiging van de Nationale Raad van Kinderen in dialoog...