ontwikkeling

Effecten 15 uur voorschoolse educatie voor alle peuters in Amsterdam

Sinds begin 2018 kunnen alle kinderen in Amsterdam die tussen de 2,5 en 4 jaar oud zijn, gebruikmaken van 15 uur voorschoolse educatie per week. Ook kinderen zonder VVE-indicatie. Het doel hiervan is dat er stabielere peutergroepen op de opvanglocaties ontstaan met meer menging.

Van stabiele groepen wordt verwacht dat dit gunstig is voor de emotionele veiligheid van peuters en dat makkelijker vriendschappen ontstaan tussen peuters. Bovendien zou een stabiele groep ervoor moeten zorgen dat pedagogisch medewerkers meer tijd hebben per kind en minder werkdruk. Verder wordt meer menging verwacht van kinderen die in sociaal-cultureel opzicht van elkaar verschillen. Daardoor krijgen peuters met een taalachterstand de kans zich op te trekken aan meer taalvaardige leeftijdgenoten.

Het onderzoek

Smallsteps (grootste kinderopvangorganisatie van KidsFoundation) werkt, samen met vier andere kinderopvangorganisaties in Amsterdam, mee aan een onderzoek naar de daadwerkelijk effecten van de 15-uur vve maatregel: zijn er verschillen tussen stabiele peutergroepen (vaste dagdeelcombinaties) en minder stabiele peutergroepen in dagindeling, organisatie van de groepen, de kwaliteit van het aanbod en de werkdruk van pedagogisch medewerkers?

Daarnaast worden ook andere bedoelde en onbedoelde effecten en ontwikkelingen in kaart gebracht. Een bedoeld effect is menging op het niveau van peutergroepen. Een onbedoeld effect is een terugloop in bereik van doelgroepkinderen met voorschoolse educatie.

Het onderzoek is in schooljaar 2017-2018 van start gegaan en duurt drie jaar.

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers van het Innovatiecentrum Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit Boedapest, KBA Nijmegen, Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam.

Benieuwd naar meer onderzoeken van KidsFoundation? Vind hier alle onderzoeken en de resultaten daarvan.

lees meer uit de rubriek ontwikkeling

Smalltalk, de rol van taal in de kinderopvang
De taal van kinderen ontwikkelt zich in de eerste jaren...
Thuis in de opvang, een fijne start voor baby’s
Benieuwd naar hoe de overgang van thuis naar de kinderopvang...
Onderzoek OK Gezond!
Samenwerken aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl Een gezonde...
“Kinderen vinden dat we vaker hun mening moeten vragen”
“Veel mensen blijken huiverig om kinderen naar hun mening te...
Resultaten bekend van onderzoek naar reclame en mediawijsheid
De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft de resultaten van het...
Nationale Raad van Kinderen adviseert minister over kindermishandeling
Een afvaardiging van de Nationale Raad van Kinderen in dialoog...
Resultaten Smakelijke Moestuin
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft de resultaten van het breed...
GoDo platform gelanceerd
Drie bso’s van Smallsteps hebben meegedaan aan de testfase van...

lees ook

KidsFoundation geeft China een kijkje in de keuken
Twaalf leden van de Chinese branche-organisatie voor kinderopvang werken aan...
ACM akkoord met fusie KidsFoundation en Partou kinderopvang
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft toestemming voor de...
KidsFoundation op het In de wolken Festival
Het In de wolken Festival is de plek voor ouders...
Kindercentrum Nijntje Pluis groeit verder bij KidsFoundation
Dinkelland, 30 oktober 2019 Maandag 28 oktober werd bekend dat...