opleiding

opleiding
  • overzicht
  • branchenieuws
  • maatschappij
  • ontwikkeling
  • opleiding
  • opvoeding
  • wetenschap

Onderzoekers in opleiding

Vier masterstudenten van de Universiteit van Amsterdam hebben hun weg gevonden naar KidsFoundation. Wij begeleiden drie studenten Pedagogische Wetenschappen en één student Ontwikkelingspsychologie bij hun onderzoeksstages. Zij hebben daarnaast een eigen begeleider vanuit de universiteit.

Onderzoek naar smaakontwikkeling

Gaan jonge kinderen beter eten als zij op het kinderdagverblijf een warme maaltijd krijgen? Dat vroeg Meike Tros, masterstudent Pedagogische Wetenschappen, zich af. Op twintig kinderopvanglocaties onderzoekt zij de smaakacceptatie van kinderen. Ze kijkt of de kinderen een nieuwe groente willen proeven en observeert hun gedrag en gezichtsuitdrukkingen tijdens het eetmoment.

Tevreden op buitenschoolse opvang?

De masterstudenten Pedagogische Wetenschappen Elze Hulshof en Nienke Matser doen onderzoek naar de tevredenheid en betrokkenheid van kinderen op de buitenschoolse opvang. Zij onderzoeken groepen van acht tot tien kinderen van 7-9 jaar op veertien verschillende bso-locaties. Hoe betrokken en tevreden zijn deze kinderen?

Feedback op flexibiliteit peuters

Onze hersenen voeren met regelmaat executieve functies uit, die ervoor zorgen dat we zaken goed geregeld krijgen. Zoals cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen en inhibitie (het kunnen afremmen van gedrag). Stel nu dat je driejarigen feedback geeft op een taak waarbij flexibiliteit vereist is. Gaan dan ook hun werkgeheugen en inhibitie erop vooruit? Dat onderzoekt Eline Erdmann, bachelorstudent Ontwikkelingspsychologie.

Auteur: Helen Faasse. Bron: KidsFoundation.

lees ook

GoDo platform gelanceerd
Drie bso’s van Smallsteps hebben meegedaan aan de testfase van...
Onex nieuwe eigenaar van KidsFoundation
Onex wordt de nieuwe aandeelhouder en strategische partner van KidsFoundation.
Resultaten smaakonderzoek op kdv bekend
Proeven kinderen eerder radijs als ze een warme maaltijd krijgen...
Zijn kinderen tevreden op bso?
Resultaten bekend van onderzoek naar tevredenheid van kinderen van 7-9...