al het nieuws

Onderzoek: hoe ontwikkelt een kind zich?

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Hoe weet je dan of en wanneer er extra uitdaging of extra ondersteuning nodig is? De Universiteit Utrecht test samen met KidsFoundation een systeem om de individuele kindontwikkeling in kaart te brengen.

Het onderzoek

Tijdens de testfase observeren en volgen pedagogisch medewerkers van twee Smallsteps-locaties in Amsterdam tweehonderd kinderen van een half tot vijf en een half jaar. Het registreren van de ontwikkeling gaat heel eenvoudig via een online systeem. Met de data die daaruit komt, wordt duidelijk hoe een kind zich ontwikkelt en of er extra ondersteuning nodig is. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht analyseren de gegevens op groepsniveau. Dat betekent dat er niet naar de antwoorden van een individueel kind wordt gekeken, maar alleen naar het geheel. Daarnaast worden de gegevens vertrouwelijk verwerkt, namen en e-mailadressen zijn niet te zien voor de onderzoekers.

Hoe werkt het?

Het kindvolgsysteem geeft de pedagogisch medewerker inzicht in vijf verschillende ontwikkelingsdomeinen:

  • Communicatie: taalvaardigheden
  • Fijne motoriek: coördinatie van kleine bewegingen
  • Grove motoriek; bewegen van armen en benen
  • Probleemoplossende vaardigheden: hoe speelt een kind met speelgoed en hoe lost hij of zij problemen op?
  • Persoonlijk-sociale vaardigheden: zelfstandigheid in vaardigheden van een kind, maar ook de interactie met anderen.

Ontwikkeling per kind

Soms geeft de pedagogisch medewerker een eenvoudige opdracht om gedrag bij het kind uit te lokken. Bijvoorbeeld het stapelen van een aantal blokjes of het pakken van een voorwerp. Hij of zij vult steeds in of een kind het al kan, het soms laat zien, of nog niet kan. Met het systeem is het mogelijk om de ontwikkeling per kind vast te leggen, wanneer daar aanleiding voor is. Dus op elk moment, niet alleen bij bepaalde ontwikkelingsstadia of leeftijden. Het kan dus zijn dat voor het ene kind de ontwikkeling vaker wordt bijgehouden dan voor het andere kind.

Het gemiddelde

Na het invullen is te zien hoe het kind het doet op de verschillende domeinen. De antwoorden worden afgezet tegen het gemiddelde van kinderen met ongeveer dezelfde leeftijd. Omdat het nu pas de testfase van het onderzoek is, is er nog weinig bekend over wat nu precies het gemiddelde is. Hier wordt rekening mee gehouden bij het interpreteren van de antwoorden. Met dit onderzoek wordt er meer duidelijk over hoe een kind zich gemiddeld ontwikkelt.

Ontwikkeling Voorop!

Het online systeem, genaamd Ontwikkeling Voorop!, maakt het makkelijk voor de pedagogisch medewerkers om de ontwikkeling van het kind systematisch te volgen. De vragenlijst die gebruikt wordt, is de Nederlandse vertaling van de Ages and Stages Questionnaire, vierde editie. Oorspronkelijk komt deze vragenlijst uit Amerika. De vragen zijn wat aangepast om goed aan te sluiten op de kinderen in Nederland. Met de gegevens die worden verzameld, wordt onderzocht hoe kinderen in Nederland zich gemiddeld ontwikkelen en wanneer een kind extra aandacht of juist uitdaging nodig heeft.

En nu?

Het onderzoek is net gestart en zal de komende maanden doorlopen. Ben je benieuwd naar het vervolg van dit onderzoek en de resultaten? Houd dan onze site in de gaten.

lees meer uit de rubriek al het nieuws

‘Blijf opleiden, ook in lastige tijden’
‘In november starten we weer met een nieuwe lichting studenten...
KidsFoundation verrast studerende medewerkers kinderopvang
Onze pedagogisch medewerkers volgden in tijden van corona een recordaantal...
Dit is waarom ouders zo blij zijn met de pedagogisch medewerker(s) op het kinderdagverblijf
Je kind met een gerust gevoel naar het kinderdagverblijf brengen...
Onderzoek: terug naar de kinderopvang in coronatijd
Hadden kinderen zin om weer terug naar de kinderopvang te...
Onderzoek: houd je hoofd koel!
De buitentemperatuur kan soms flink verschillen per dag. En extreme...
Bijzonder! Zó werkt het kinderbrein (en zo stimuleer je het)
Wist je dat je baby elke dag zo’n 700 nieuwe...
Zo bijzonder is de relatie tussen een pedagogisch medewerker en jouw kind
De laatste dag van jouw kind op het kinderdagverblijf of...
Kinderdagverblijf De 7 Dwergen wordt onderdeel KidsFoundation
Zwolle, 24 juli 2020 Kinderdagverblijf De 7 Dwergen, met 3...

lees ook

Corona richtlijnen
Zondag 15 maart heeft de ministers Slob en Bruins een...
Studenten Sportkunde duiken in Smallsteps-activiteiten
Voor Rick en Jason, studenten hbo Sportkunde bij InHolland in...
Koningskinderen groeit verder onder de vleugels van KidsFoundation
Koningskinderen, met 7 grote kinderopvanglocaties in de regio ’t Gooi...
Onex nieuwe eigenaar van KidsFoundation
Onex wordt de nieuwe aandeelhouder en strategische partner van KidsFoundation.